Generalfors. 2018

Så er der kaffe
Så er der kaffe

Referat

Generalforsamling 30. september 2018 i Herning

Der var ganske rimelig tilslutning til dagen, 17 personer og 6,5 store rødbr. + 1,2 hvide dv. og 4,4 rødbr. dv.

Alle klubbens 3 specialdommere var mødt, og bedømte de medbragte dyr, imens der blev afholdt generalforsamling.

2.    I formandens beretning mindedes han to af klubbens nære venner, Niels Rasmussen og Ernst B. Madsen, som begge er gået bort i årets løb. Æret være deres minde.       I gennemgang af årets forløb nævnte han også de enkelte arrangementer som klubben har afholdt eller været en del af.  Der er p.t. 75 betalende medlemmer i klubben, heraf er 2 fra Norge, 4 ungdomsmedl.  Og 4 passive.   Han omtalte også klubbladet Treklang, de stigende portopriser, samt klubbens hjemmeside og Facebook gruppe, som kører nogenlunde stabilt. Til slut takkede han for samarbejdet i bestyrelsen, vore sponsorer, og ikke mindst de af vore medlemmer, som har sluttet op om klubbens arrangementer.

1.    Jens Berg blev valgt som ordstyrer, og Søren Eskerod og Jørgen Felthaus blev stemmetællere.

3.    Det reviderede regnskab, som udviste et overskud på ca. 1000 kr. blev godkendt.                                                                               Kontingent for 2019 er uændret, 50 kr. for ungdomsmedl. (U 18) og 150 kr. for seniormedl.

4.    Der var ingen indkomne forslag.

5.    Der var genvalg til alle vore 3 dommere til L U.

6.    Arbejdsplanen for 2019, hvor klubben har 40års jubilæum. Det vil vi gerne markere på forskellig vis, først ved vores Sommertræf LØRDAG 15 juni, hvor vi besøger Pia Rauff Andersen og hendes mand Lars i Arden, i det Østjyske. -  Samt at være med på Landsskuet i Herning 4.-6. juli. Dernæst forsøger vi med en ekstra hønsedag på Sjælland et sted, hvor vi kan ”koble os på”, måske en af de andre specialklubber.  Vores ordinære Hønsedag og generalforsamling er planlagt til LØRDAG 28. september igen i Brande. Og selvfølgelig kulminerer jubilæet for os på L U i december.

Det blev bestemt, at vi udover de almindelige præmier til Europa udstillingen E E, får vi fremstillet et ”Banner”, med vores bomærke + en passende tekst, som gives til det bedste dyr i hver gruppe, indenfor New Hampshire.

Som ind sættere til E E, blev Günther Petersen og Bjarne Frandsen valgt.

7.    Valg af bestyrelse, der var genvalg til Daniel Andersen, og som suppleanter, var der også genvalg til Bjarne Frandsen og Finn B. Andersen.

Som bilags kontrollanter, genvalgtes Finn B. Andersen, og nyvalgtes Jørgen Felthaus, i stedet for Søren Eskerod, som blev suppleant, i stedet for Betty Eskerod.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

8.    Eventuelt. Der var ingen væsentlige emner.

Jørgen/Henning

Nyeste kommentarer

02.08 | 06:42

Det kan jeg gøre for dig. vh Mads Kynde

01.08 | 19:11

Kan ikke finde ud af at slette en købs annonce

22.05 | 16:08

Hej, Jeg søger 2 hønekyllinger, el unge høner i brun el hvid i st...

29.04 | 18:25

Jeg vil gerne købe nogle rugeæg af brune dværg. Bor på Djursland