Generalforsaml. 2017

Fra en tidligere generalforsamling
Fra en tidligere generalforsamling

Referat af generalforsamling i Dansk New Hampshire Klub.                          Brande søn. d. 17 sep.

1        Valg af dirigent og stemmetællere: Carsten Sørensen blev foreslået, og hurtigt valgt. Så blev det diskuteret om mødet var lovligt indvarslet, (var artiklen om mødet i Treklang kommet rettidig ud til alle medlemmer, postvæsnet kommer jo ikke ud med brev hver dag) ingen protester, betragtes det herved som værende i orden.                                     Som stemmetællere blev Kurt og Christian valgt.

2.     Formandens beretning: Jørgen fortalte om hvor mange dyr der var meldt til LU 2016, og om hvor mange, der blev skuffede da landsudstillingen blev aflyst, på grund af fugleinfluenzaen. Dernæst om op og nedgang i medlemstallet. I skrivende stund er der 86 betalende medlemmer 9 passive og 7 ungdomsmedlemmer. Facebook: åben eller lukket (senere herom under punkt 4) Klubbladet trykkes et nyt sted, men synes af god kvalitet, i hvert fald ikke ringere, og så spares der omkring 400 kr.

Stafetten går fint med gode indlæg. LU 2017 er tilbage i de gamle haller, håber det ikke bliver aflyst denne gang.

3.     Det reviderede regnskab: Punkterne blev gennemgået, ingen spørgsmål eller kritik. Regnskabet udviste et forventet pænt overskud, og blev vedtaget.

Kontingent: Uændret 150 kr. og 50kr. ungdomsmedlemmer.

4.     Indkomne forslag: Skal vi bruge EU kort på LU i år: Enighed om at bruge det traditionelle kort med 10 punkter.

5.     Dommere til LU/EU 2018: Holger og Mads blev foreslået og valgt. Lejf ville gerne være fri.

6.     Sommertræf: Blev i år aflyst på grund af for lidt tilslutning (3 foruden bestyrelsen), men som sidste år har Kurt stillet sig parat igen i 2018. Det bliver søndag 17. juni, og så håber vi på bedre tilslutning.

Generalforsamling/hønsedag: Enighed om søn. D. 30 sept. 2018, igen i Brande

Ind sættere af dyr til LU 2017: Gunther Petersen og Bjarne Frandsen blev foreslået og valgt.

7.     Valg af bestyrelse, på valg: Henning Christensen, Ullerslev. Genvalgt.

                Jørgen Riis Hansen, Ikast. Genvalgt

                 Valg af suppleant, på valg:

                Finn B. Andersen, Galten. Genvalgt

                Bjarne Frandsen, Holstebro. Genvalg

Valg af bilagskontrollanter, på valg: Jørgen Felthaus, Hadsund: modtager ikke genvalg. Valgt blev Søren Eskerod, Brande.

Finn B. Andersen, Galten: Genvalg.

Valg af suppleant, på valg: Søren Eskerod: Valgt blev Betty Eskerod.

8.     Eventuelt: Rugeægspriser: Der er forlangt fra 5 kr. til 15 kr. Kan foreningen sætte en mindste/max pris?: Det er svært at sætte en pris på rugeæg, da vi samtidig snakker om æg fra gode, måske præmierede høns, og mindre gode høns (havehøns), det må blive hvad man indbyrdes kan blive enige om. Der opfordres til at spørge til prisen, før man bestiller. Bestyrelsen blev opfordret til, at der laves en markering på medlemslisten, ud for de medlemmer, der udstiller på LU. 

Nyeste kommentarer

02.08 | 06:42

Det kan jeg gøre for dig. vh Mads Kynde

01.08 | 19:11

Kan ikke finde ud af at slette en købs annonce

22.05 | 16:08

Hej, Jeg søger 2 hønekyllinger, el unge høner i brun el hvid i st...

29.04 | 18:25

Jeg vil gerne købe nogle rugeæg af brune dværg. Bor på Djursland